Onze aanpak

Uw situatie is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Met uw eigen inzichten en onze kennis en ervaring ontwikkelen we samen de gewenste aanpak. Maar er zijn onderdelen die altijd terug komen. Ik heb deze onderdelen en de samenhang in een formule, “de formule van Albert”, tot uitdrukking gebracht.

 

R=O  

Resultaat is Ontwikkeling: het bereiken van een resultaat is het tot stand brengen van een ontwikkeling bij u en de mensen in uw organisatie.  

 A Iedere Ontwikkeling begint bij een heldere Ambitie. Een goede Ambitie is als een Open HUIS. Open staat daarbij voor toegankelijkheid men moet uw ambitie kennen en als men wil aan kunnen sluiten. Het HUIS symboliseert de plek waar je graag bent, die zekerheid geeft voor de toekomst.
 +C Om de Ambitie te kunnen realiseren is het veelal nodig nieuwe Competenties te ontwikkelen.
 -B Soms blijkt dat het bereiken van de Ambitie wordt tegengehouden door Blokkades. Deze blokkades moeten worden weggenomen.
 Σ Het achterliggende principe is dat van microchange: grote veranderingen zijn de optelsom van veel kleine veranderingen
 V Nadat de eerste veranderingen in gang zijn gezet wordt door gerichte acties de snelheid verhoogd waardoor het veranderingsproces steeds sneller gaat lopen en op een bepaald moment bijna vanzelf, als een Vliegwiel, loopt en niet meer is te stoppen.
 D Doorzettingsvermogen is nodig om de Ontwikkeling te bestendigen. Veranderen gaat soms gemakkelijk, maar soms ook niet en vraagt tijd en volharding.

De grootheden in deze formule zijn geen constanten, maar variabelen. Iedere verandering is uniek en vraagt om maatwerk. Onderweg ontstaan ook nieuwe inzichten. Doorlopend worden aanpassingen gedaan om de ontwikkeling te stimuleren en het resultaat te verbeteren.

Over de bovenstaande formule en de concrete invulling in uw situatie is daarom nog veel te zeggen. 

naar: Uw kosten

 

 

AZ High Performance
Specialist in Verandering

06-10834462
info@azhighperformance.nl