Over AZ High Performance

AZ High Performance is in 2010 gestart als adviesbureau gericht op de begeleiding van veranderingsprocessen bij publieke en private organisaties. Sinds 2011 bieden wij daarnaast specifieke diensten aan ondernemers en organisaties in de mondzorg. Sinds 2014 werken we samen met een aantal organisaties in Leeuwarden om internationale bedrijven te ondersteunen bij het opstarten van een holdingstructuur in Nederland.

Organisatie

AZ High Performance is een netwerk organisatie. Dit is een bewuste keuze die er voor zorgt dat in alle gevallen de juiste expertise in kan worden gezet. En dat er geen overhead in de kostprijs wordt doorberekend. Kern van dit netwerk is directeur Albert van der Zee. Een verandermanager en coach die zijn sporen heeft verdiend als verandermanager en coach. Onder aan deze pagina vindt u enkele organisaties waar hij bij betrokken is geweest. Afhankelijk van de inhoud en omvang van de opdracht kunnen partners uit het netwerk in worden geschakeld. 

Profiel

Wij richten ons vooral op ondernemers in Groningen, Friesland en Drenthe. Bij de keuzes die een ondernemer maakt speelt de lokale situatie namelijk altijd een belangrijke rol. Daarom willen wij die situatie kennen. Daarnaast willen wij in de buurt zijn. Zodat we wanneer het nodig is snel kunnen overleggen en we geen improductieve reisuren hoeven door te berekenen in onze tarieven.

Onze aanpak is direct en zonder poeha. Dat past bij het noorden en bij ons. U heeft het per slot van rekening al druk genoeg. En u wilt ook niet meer betalen dan nodig is.

Wij gaan er altijd vanuit dat u zelf wel weet hoe u uw vak uit moet oefenen. Ons specialisme is bedrijfsvoering en verandering. Daarmee kunnen wij u helpen. 

Vertrouwelijkheid

Om onze werkzaamheden goed en zorgvuldig uit te voeren krijgen wij de beschikking over vertrouwelijke informatie van onze opdrachtgevers. Alle informatie die tijdens onze dienstverlening aan ons wordt verstrekt wordt altijd als vertrouwelijk beschouwd. Deze informatie wordt nooit aan derden ter beschikking gesteld. Ook wordt deze informatie niet gebruikt bij de uitvoering van dienstverlening aan anderen. Daar waar uit de aard van de dienstverlening en de aard van de ons ter beschikking staande informatie het risico van vermenging van belangen aanwezig is worden maatregelen genomen die deze vermenging voorkomen. Dit kan betekenen dat een opdracht alleen om die reden door ons wordt geweigerd.

Algemene voorwaarden

Op al onze offertes, overeenkomsten en dienstverlening zijn de algemene voorwaarden voor dienstverlening zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Leeuwarden van toepassing.

BTW

Alle vergoedingen voor dienstverlening op deze website, in offertes en in overeenkomsten zijn exclusief de wettelijke verschuldigde BTW tenzij nadrukkelijk anders wordt vermeld.

 

AZ High Performance
Specialist in Verandering

06-10834462
info@azhighperformance.nl