Mondzorg

Op 1 januari 2012 heeft de overheid besloten de tarieven in de mondzorg bij wijze van experiment vrij te geven. Een ingrijpende verandering die het ondernemen in de mondzorg op de kop had kunnen zetten. Deze ontwikkeling is voor ons de reden geweest om ons te verdiepen in de mondzorg en gespecialiseerde dienstverlening voor ondernemers in de mondzorg te ontwikkelen. Het experiment is een jaar later stop gezet maar AZ High Performance begeleid tot op de dag van vandaag organisaties in de mondzorg in hun ontwikkeling.

De specifieke omstandigheden van een organisatie dienen een belangrijke rol te spelen bij het inrichten van verander en ontwikkel processen. Met onze kennis van en ervaring in de mondzorg kunnen we een doorslaggevende verschil maken bij het succesvol realiseren van veranderingen in organisaties werkzaam in de mondzorg.

AZ High Performance
Specialist in Verandering

06-10834462
info@azhighperformance.nl