De Corona crisis voltrekt zich op dit moment voor onze ogen. Onvoorziene omstandigheden, zoals deze uitbraak, die ons en onze organisaties bedreigen zijn het domein van risico management.

Hoewel veel mensen denken dat iets dergelijks onvoorspelbaar is blijkt Bil Gates, de voorman van Microsoft een aantal jaren geleden al te hebben voorspeld dat we er met de wereld niet klaar voor zijn. Dat is geen toeval. Met behulp van risicomanagement proberen grote bedrijven (en soms ook kleine bedrijven) zich voor te bereiden op het onverwachte.

In dit artikel plaats ik de ontwikkelingen van vandaag en de nabije toekomst in het kader van risico analyse met als doel aanknopingspunten te vinden.

In China springt een virus over naar één mens. Binnen zeer korte tijd verspreid het zich naar de rest van de wereld. Zeer gevaarlijk want mensen worden heel erg ziek en overlijden zelfs.

De leiders van de wereld schrikken en er wordt ingegrepen op een manier die in deze tijd bijna ondenkbaar is en die breed wordt gesteund.

Inmiddels komen er vragen. Wanneer worden de opgelegde beperkingen weer opgeheven? Wordt het ooit nog wel gewoon? Verandert de 1,5 meter cultuur iets in de manier waarop we met elkaar omgaan?

Bij iedere verandering geldt: Dingen blijven hetzelfde, dingen verdwijnen, dingen gaan anders en er komen er nieuwe dingen. En wanneer begint de verandering dan? Is het al begonnen, binnenkort of komt het later?

De verandering is nu. Er bestaat geen verandering in het verleden er bestaat geen verandering in de toekomst. Er is altijd verandering en het resultaat daarvan is er nu.

 

Iedere ondernemer, ieder bedrijf komt een keer op het punt dat het noodzakelijk is belangrijke veranderingen door te voeren. Of dat nu komt omdat er problemen zijn of omdat nieuwe ontwikkelingen op moeten worden gepakt. En om de verwachting in de titel meteen maar weg te nemen; er bestaat helaas niet één universele veranderaanpak.

Tegenwoordig is in de financiële dienstverlening het systeemdenken de dominante aanpak.

Door vergaande automatisering, standaardisatie en ver doorgevoerde functiescheiding wordt getracht een zo goedkoop mogelijk organisatie neer te zetten. Op zich niets op tegen ware het niet dat je zowel bij de opzet als bij de uitvoering dan 100% perfectie moet leveren. Doe je dat niet dan is het resultaat een gemankeerde organisatie en een beschadigde identiteit naar klanten en derden.

Maar als het nieuwe er af is, is het weer gewoon werken.

2006

Het is 2006. Ik werk voor een groot internationaal consultancy bedrijf. Ik heb collega’s in India, Frankrijk, Engeland, Amerika. Op ieder moment van de dag is er wel een collega aan het werk. En bij dit bedrijf geldt: als je wakker bent werk je. Ik heb een telefoon waarmee je ook e-mail kan ontvangen en versturen. 24 uur per dag komt er mail binnen, lees je de mail en beantwoord je de mail. Op het moment dat ik op de A2 rijdt en tegelijk bezig ben een mail te beantwoorden veroorzaak ik op een haar na een ongeluk. Na één maand is het duidelijk. Een auto is geen rijdend kantoor; ook al zegt de reclame van de KPN in die tijd iets heel anders.

AZ High Performance
Specialist in Verandering

06-10834462
info@azhighperformance.nl